La neteja d’hotels i cases rurals és molt diferent de la neteja industrial per tractar-se de llocs on habiten persones. Cal actuar en profunditat per garantir una correcta higiene en lavabos, habitacions i zones comunes, fins i tot desinfectar. Evobac Integral Services s’ha especialitzat en el rentat de moquetes per poder trepitjar en menys de 12 hores. Els revestiments tèxtils es mantindran amb aspirat mecànic i diari i la neteja puntual de taques recents. Amb la freqüència que es determini, es procedirà al seu fregat mecànic per mitjà del procediment d’injecció – extracció. La neteja de la pols del terra es durà a terme mitjançant la utilització de l’aspirador o mopa neta. Els punts de llum i d’aire condicionat seran desmuntats per a la seva neteja per immersió i fregament. Els daurats i metalls seran tractats amb productes neteja metalls. La fusteria es netejarà en funció del material en el qual estigui construïda. Els cristalls s’humitejaran primer i es procedirà a l’arrossegament mitjançant raqueta netejavidres. S’utilitzarà un producte retardant de brutícia