4 consells per seleccionar una empresa de Facility Services

Triar la millor empresa de Facility Services per a la neteja i manteniment de les nostres oficines, locals, naus i indústria o de la maquinària de la fàbrica és prioritari per a garantir la qualitat del servei o del producte que oferim.

Per aquest motiu et donarem quatre consells o tips que has de considerar abans de contractar una empresa de Facility Services.

Té experiència en el sector de Facility Services?

L’experiència és indispensable per a poder proporcionar un servei excel·lent. 

Evobac Integral Services és una empresa especialitzada en serveis professionals de neteja i a oferir solucions a mesura de les necessitats dels clients. Una companyia que, des de la seva fundació al 2006 inicialment dita Sènia-net, es distingeix pel seu ferm compromís a garantir la qualitat dels seus serveis. Una trajectòria que ve avalada per l’obtenció de la norma ISO9001:2015 així com, per la sòlida relació que manté amb els seus clients tant en l’àmbit nacional com internacional.

Estan compromesos amb la qualitat en el seu treball?

Que sigui una empresa compromesa amb la qualitat. Els certificats de qualitat són la garantia que l’empresa ha superat els processos de verificació i té un compromís absolut a oferir un servei de qualitat als seus clients. 

A Evobac la qualitat és la nostra aposta

El creixement consolidat de Evobac Integral Services en els últims anys és conseqüència d’una aposta per la qualitat. Els seguiments de la qualitat en els nostres serveis es realitza per personal qualificat i amb àmplia experiència el qual periòdicament visita les instal·lacions del client amb la finalitat d’observar les desviacions que es puguin produir, aquestes fulles de supervisió i control de la qualitat permeten un tracte fluid i garanteix que les possibles incidències es resolguin de manera ràpida i correcta.

Estan compromesos amb el medi ambient?

Que l’empresa sigui respectuosa amb el medi ambient. Una bona empresa de Facility i neteges industrials hauria d’usar productes i mètodes de neteja ecològics dissenyats per a preservar la salut de les persones i ajudar a preservar el medi ambient.

A Evobac desenvolupem procediments de treball que permeten reduir i eliminar, sempre que sigui possible, l’impacte ambiental de les activitats amb la finalitat de prevenir la contaminació ambiental, controlant de manera efectiva tots els nostres processos i els seus possibles efectes sobre la qualitat i l’acompliment ambiental, promovent sistemes de control periòdics de les actuacions i la reutilització, el reciclatge i la recuperació dels materials que s’empren.

 

Es preocupen de la qualificació dels seus treballadors?

Disposar de personal qualificat i satisfet amb el seu treball és la garantia d’un servei de qualitat. Una bona empresa ha de fomentar una política de recursos humans que ofereixi igualtat d’oportunitats a tots els seus treballadors i procuri la conciliació laboral i familiar dels seus empleats.A Evobac s’ofereix la formació contínua dels nostres empleats per a garantir un servei excel·lent, la seva sensibilització, motivació i conscienciació. La formació del nostre personal des de la seva arribada, el nostre equip altament qualificat i la formació teòrica i pràctica marquen la diferència amb la resta de la nostra competència.A Evobac també disposem d’equipament de qualitat adequat per a cada servei i treballar amb tècniques d’última generació.

NEWS