Normativa de qualitat

slider3-f4

 

Intentant complir sempre els seus objectius d’oferir una relació: qualitat – preus competitius – professionalitat.
Els objectius de qualitat són valorats i revisats periòdicament després de les informacions rebudes per part de clients, de les accions correctores i de les auditories internes, permetent millorar i adaptar els nostres sistemes per aconseguir la màxima qualitat, benestar i assoliment d’objectius.

La qualitat: la nostra aposta
El creixement consolidat de Evobac Integral Services en els últims anys és conseqüència d’una aposta per la qualitat. Els seguiments de la qualitat en els nostres serveis es realitza per personal qualificat i amb àmplia experiència el qual periòdicament visita les instal • lacions del client per tal d’observar les desviacions que es puguin produir, aquests fulls de supervisió i control de la qualitat permeten un tracte fluid i garanteix que les possibles incidències es resolguin de forma ràpida i correcta.

Apostem per un personal altament qualificat, motivat i entregat al client.

• Comptem amb departaments propis de qualitat, rrhh, financer i producció.
• Tenim una política de preus competitiva en el
mercat.
• Tenim per norma treballar personalment i
directament amb el client.
• Presentem un índex de rotació inferior a la mitjana del sector.
• Absentisme laboral reduït, per sota la mitjana del sector.

GARANTIES:
Pòlissa de Responsabilitat Civil.
Certificat Corrent de Pagament Seg Social.
Certificat Corrent de Pagament d’Hisenda.
Certificat REA Certificat LOPD.

La llei de Protecció de Riscos Laborals en l’article 4.8 defineix els equips de protecció individual. Evobac Integral Services fa lliurament del EPI per a garantir la seguretat en matèria de prevenció de riscos.